Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFauske, Laila
dc.contributor.advisorBergaust, Kristin
dc.contributor.authorKaur, Meera Manjit
dc.date.accessioned2021-06-29T13:29:06Z
dc.date.available2021-06-29T13:29:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2762386
dc.description.abstractOffentlig kunst i digitale og virtuelle rom er masteroppgave som undersøker hvordan spillifisering og digitale verktøy blir og kan benyttes til å formidle kunst i offentlig rom. I tillegg til å se på hvordan barn og unge har muligheten til å oppleve kunst i offentlig rom i dag, har jeg også sett på de politiske føringer som blir lagt for formidlingen av og satsningen på denne felleseide kunsten. Presenteres en kvalitativ undersøkelse av arbeidet med kunstformidlingen av den offentlige kunsten i byrommet Oslo. Undersøkelsens hensikt er å avdekke hvorvidt det brukes digitale verktøy eller spillifisering i sammenheng med kunstformidlingstiltak i dag, eller hvorvidt det arbeides med dette som et fremtidig tiltak. Undersøkelsen har et strategisk utvalg av informanter, som arbeider med kunst i offentlig rom i Oslo.en_US
dc.description.abstractPublic art in digital and virtual spaces is a thesis that examines how gamification and digital tools can be used to convey art in public spaces. Furthermore, I take a closer look at how public art in the public spaces of Oslo can be experiences through gamification or the digital tools today. This is researched with the backdrop of political guidelines that are laid for the dissemination and the focus on public art. I have researched on this topic by a qualitative study of the work on the art dissemination of public art in the Oslo city space. The purpose of the investigation is to reveal whether digital tools or gaming are used in connection with art dissemination, or whether it is working on this as a future measure. The survey has a strategic selection of informants, who work with art situated in the public spaces of Oslo.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMEST;2019
dc.titleÅ oppleve offentlig kunst gjennom lek og spill: Formidling med digitale verktøy og spillifisering av den offentlige kunsten i byrommet Osloen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel