Show simple item record

dc.contributor.advisorChristensen-Scheel, Boel
dc.contributor.advisorStana, Ingeborg
dc.contributor.authorLarsen, Terese Bjørkum
dc.date.accessioned2021-06-28T08:24:47Z
dc.date.available2021-06-28T08:24:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2761508
dc.description.abstractDette masterprosjektet har hatt som formål å kartlegge og undersøke stipendordningene i Statens kunstnerstipends betydning for enkeltkunstnere i løpet av ulike livsfaser. Prosjektet har hatt følgende problemstilling: Hvilken betydning har stipendordninger i Statens kunstnerstipend for en billedkunstners livsløp? Videre følger underproblemstillingen: Hvordan kommer dette til syne gjennom dybdeintervjuer med fem enkeltkunstnere i ulike livsfaser? Problemstillingen er undersøkt gjennom kvalitative intervjuer med fem enkeltkunstnere i ulike livsfaser, og gjennom et teoritilfang som beveger seg utenfra og inn mot kunstneren. Gjennom et kunst- og kulturpolitisk rammeverk med henblikk på stipendordningenes formål, og teori innenfor kunst- og kultursosiologi, kunstteori samt profesjons- og yrkesperspektiver, har jeg rettet fokus mot enkeltkunstnerens stemme, identitet og yrkeskultur. Kunst kan ses som et viktig samfunnsgode, et aspekt som også i kunstnerpolitikken og den mer overordnede kulturpolitikken tillegges stor betydning. Kunstnerne sees som leverandører og selvstendige produsenter av disse godene, og subsidieres med dette også av samfunnet, blant annet gjennom ulike tilskuddsordninger. Statens kunstnerstipend representerer det synligste, og kanskje også viktigste kunstnerpolitiske virkemidlet for denne offentlige subsidieringen av enkeltkunstnere. Til tross for stor offentlig subsidiering av kulturfeltet som helhet er likevel kunstnernes inntekter stort sett lave, og det er de visuelle kunstnerne og billedkunstnere som befinner seg på bunnen av inntektshierarkiet. Likevel er det denne kunstnergruppen som mottar størsteparten av de statlige stipendene. Gjennom undersøkelsen som følger gis et innblikk i de faktorer som påvirker denne delen av kunstnerøkonomien, samt enkeltkunstnernes synspunkter på og fortellinger om temaet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMEST;2019
dc.subjectKunstnerstipenden_US
dc.subjectØkonomien_US
dc.subjectKunstnereen_US
dc.subjectPolitikken_US
dc.subjectKunsten_US
dc.subjectEstetikken_US
dc.subjectKunstteorien_US
dc.titleStatens kunstnerstipend: En kvalitativ undersøkelse av stipendordningenes betydning for fem kunstnere i ulike livsfaseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record