Show simple item record

dc.contributor.advisorHermansen, Åsmund
dc.contributor.advisorSolem, May-Britt
dc.contributor.authorReyes, Mia Elena
dc.date.accessioned2021-05-18T11:19:26Z
dc.date.available2021-05-18T11:19:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755446
dc.description.abstractA new phase in life begins when children become part of the family. This event often brings joy to the parents but requires adjustments, which some parents experience more demanding than others. General perception is that parents in a relationship can relieve each other compered to single parents who may have difficulty making everyday life work. The purpose of this master's thesis is to shed light on parents' distribution of primary care tasks between themselves, and whether this can be seen in connection with gender and contextual conditions. Contextual conditions reference to socio-economic factors and different aspects of the relationship. This survey is based on the data material from the LOGG study, which is a European survey based on two other surveys, "Life cycle, aging and generation" (NorLAG) and "Generations and Gender Survey" (GGS). The results from my analysis show a higher probability of sharing tasks with a partner when parents are more satisfied with their relationship and have connections outside the home, such as a workplace and/or a supportive network. Furthermore, the results show that parents who perform the care tasks on their own usually lack a positive connection outside their home and with a partner. The study's findings sheds light on different parenting practices and can be seen in connection with what can affect task organization in the home and parents general capacity. These are factors that can contribute to a circular mindset in meeting with parents.en_US
dc.description.abstractEn ny fase i livet begynner når man får barn. Denne begivenheten er noe som ofte bringer med seg glede for foreldre, men det er likevel en situasjon som krever tilpasning, som noen foreldre opplever som mer krevende enn andre. En generell oppfatning baserer seg på at foreldre i parforhold kan avlaste hverandre, i motsetning til aleneforsørgere som kan ha vansker med å få hverdagen til å gå opp. Hensikten med denne masteroppgaven er å sette søkelys på foreldres fordeling av de praktiske omsorgsoppgavene seg imellom, og om det kan ses i sammenheng med kjønn og kontekstuelle forhold. Med kontekstuelle forhold menes sosioøkonomiske faktorer og forskjellige aspekter ved parforholdet. Denne undersøkelsen er basert på datamaterialet fra LOGG studien, som er en europeisk undersøkelse som har utgangspunkt i to andre undersøkelser, «Livsløp, aldring og generasjon» (NorLAG) og «Generations and Gender Survey» (GGS). Mine analyseresultater viser høyere sannsynlighet for å dele på omsorgsoppgaver med partner når foreldre er mer fornøyde med parforholdet og har en tilknytning utenfor hjemmet, som arbeidsplass og et støttende nettverk. Videre viser resultatene at foreldre som utfører omsorgsoppgavene på egenhånd som regel mangler positiv tilknytning utenfor hjemmet og med partner. Studiens funn kan belyse ulike foreldrepraksiser og ses i forbindelse med hva som kan påvirke organiseringer i hjemmet, i tillegg til å sette søkelys på foreldres kapasitet. Dette er faktorer som kan bidra til en sirkulær tankegang i møte med foreldre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectForeldreen_US
dc.subjectOmsorgspraksiseren_US
dc.subjectSosioøkonomiske forholden_US
dc.subjectParforholden_US
dc.subjectFamilieterapien_US
dc.subjectStrukturell familieterapien_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectKjønnen_US
dc.subjectDagligliven_US
dc.subjectFamilieliven_US
dc.titleForeldres fordeling av omsorgsoppgaver: En kvantitativ undersøkelse om utøvelse av omsorgsoppgaver, sett i sammenheng med parforhold, sosioøkonomiske forhold og betydning av kjønnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record