• Erfaringer etter gjennomførte hovedaktiviteter i Kristiansand 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Sagen, Stine B.; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2021:3, Working paper, 2021-12)
   Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søkerå utvikle sosial bærekraft som enkjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutviklinggjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, By-og ...
  • Forlater de rike riket? Sammenhengen mellom nettoformue og utvandring fra Norge 

   Tønnessen, Marianne (NIBR-kortnotat;2022:2, Working paper, 2022-09)
   Bare en liten andel av befolkningen utvandrer fra Norge, selv blant de rikeste. Sannsynligheten for å utvandre er høyere blant personer som har en liten nettoformue (opptil 100 000 kroner) enn blant dem som har en stor (50 ...
  • Hva er lokal, sosial bærekraft? Erfaringer fra Stavanger 

   Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Dahl, Christel; Sagen, Stine Busborg; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2022:1, Working paper, 2022-09)
   Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søker å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling gjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, ...
  • Korona-utflytterne. Hvem forlot storbyen i 2020, og vil de komme tilbake? 

   Tønnessen, Marianne (NIBR-kortnotat;2021:2, Working paper, 2021-12)
   Utflyttingen fra Oslo var rekordhøy i koronaåret 2020. Nær 8000 utvandret fra Oslo til utlandet, det var litt mer enn året før. 36000 flyttet til andre deler av Norge, og det tallet har aldri vært høyere. Vil utflytterne ...