• Å være fosterfamilie – erfaringene til fosterforeldre og deres egne barn 

      Gundersen, Tonje; Jessen, Jorunn (Kort oppsummert 2019;3, Working paper, 2019)
      Velferdsforskningsinstituttet NOVA har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført et prosjekt som skal gi økt kunnskap om hvordan fosterforeldres egne barn opplever det å få fostersøsken. ...