• Å trene, trener, har trent? 

      Abebe, Dawit Shawel; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 10/12, Report, 2012)
      Er det en sammenheng mellom trening og fysisk aktivitet i ulike livsfaser? Spørsmålet besvares med utgangspunkt i Ung i Norge – Longitudinell som følger et utvalg av norsk ungdom fra de i 1992 (T1) i snitt var 15 år til ...