• Befolkning og bolig – Buskerud 

   rolfb; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2015:105, Notat, 2015)
   Dette notatet er skrevet på oppdrag av Buskerud fylkeskommune. Utgangspunktet er en rapport som Transportøkonomisk institutt (TØI) og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeidet for Osloregionen, en ...
  • Fra leie til eie - eller delt eierskap 

   rolfb; Astrup, Kim (NIBR-notat 2009:115, Notat, 2009)
   Last ned gratis Notatet beskriver og drøfter et forsøksprosjekt i Fræna kommune der noen hushold inngår en leiekontrakt med kommunen og samtidig en avtale der de gis rett til å kjøpe boligen etter 5 år. Engelske og irske ...
  • Framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud området? – momenter og usikkerhet av betydning for vurderingen 

   frodek; rolfb; Dag Juvkam; Per Medby; Aud Tennøy (NIBR-notat 2012:115, Notat, 2012)
   Last ned gratis Notatet belyser noen sentrale premisser for en eventuell framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud-området. Arbeidet omfatter også bearbeiding og bekrivelse av en beregningsmodell fra en tidligere NIBR-utredning ...