• 10 år - endring og stabilitet i forbruk og holdninger til kjøtt 

   randil (Oppdragsrapport 2-2008, Report, 2008)
   Landsrepresentative undersøkelser om kjøttforbruk og holdninger til kjøtt ble gjennomført i 1997, 2000, 2001, 2004 og 2007. Forbruksfrekvens av kjøtt er stadig økende, spesielt gjelder dette kylling. Spesielt kostholdsdebatter ...
  • Bundet til mobilmasten? 

   randil; Schjøll, Alexander (Report, 2010)
   Denne rapporten tar for seg detaljsalg av mobiltelefoner til forbrukere. Vi har kun sett på såkalte bundlede mobiltelefoner, dvs. telefoner som selges med abonnement eller på annen måte er knyttet til en bestemt operatør. ...
  • Dagligvaretilgang i ulike regioner - utvikling 1980-2000 

   randil (Oppdragsrapport 5-2001, Report, 2001)
   Nummer: 5-2001
  • Endring i butikkstruktur og handlemønster i norsk dagligvarehandel 

   randil; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat 1-2012, Notat, 2012)
   Antall dagligvarebutikker har gått ned fra år 2000 til 2010, men med noe svakere nedgang de siste årene. Antall kjøpesentre har økt, og kjøpesentrene har blitt større. Økningen i omsetning pr. kjøpesenter er i ferd med å ...
  • Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer 

   Scheffels, Janne; randil (Fagrapport 2-2011, Report, 2011)
   Nummer: 2-2011 Tilknyttede prosjekter Tobakk
  • Evaluering av markedsføringsloven 

   randil; Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 1-2011, Notat, 2011)
   Nummer: 1-2011 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
  • Evaluering av telefonsalg til private 

   Brusdal, Ragnhild; randil (Prosjektnotat 9-2012, Notat, 2012)
   Nummer: 9-2012 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
  • Forbrukerinteresser i hvite/brunevaremarkedet 

   randil; Schjøll, Alexander (Fagrapport 1-2010, Report, 2010)
   Denne rapporten undersøker hvordan forbrukerinteressene fungerer i hvite/brunevaremarkedet, og hvor gjennomsiktig markedet er. Hvor oversiktlig er markedet for forbrukerne? Hvor lett er det eksempel for forbrukerne å ...
  • Grensehandel 2006 

   randil (Prosjektnotat 4-2006, Notat, 2006)
   Grensehandelen til Sverige har økt i 2005. Det er flere som handler der og de handler oftere enn før. I 2005 har prisforskjellene mellom Norge og Sverige økt, fordi prisene har steget mer i Norge enn Sverige samtidig som ...
  • Grensehandel Sverige og Danmark 2004 

   randil (Oppdragsrapport 9-2004, Report, 2004)
   Nordmenn handler andre varer i Sverige enn i Danmark. I Sverige er det en større andel som handler kjøtt, meierivarer og andre matvarer, mens i Danmark er det relativt flere som handler vin og brennevin. Nordmenn handler ...
  • Helse- og miljøfarlige kjemikalier 

   Tufte, Per Arne; randil (Oppdragsrapport 3-2000, Report, 2000)
   Denne rapporten bygger på resultater fra en publikumsundersøkelse utført på oppdrag fra, og i samarbeid med; Riksrevisjonen. Oppdragets formål var å foreta en representativ publikumsundersøkelse knyttet til ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 

   Tufte, Per Arne; randil (Prosjektnotat 12-2011, Notat, 2011)
   Betalingsproblemer har økt. Gjennomsnittlig andel av to undersøkelser viser at 7,5 prosent har tilbakevendende betalingsproblemer. Sannsynligheten for å ha betalingsproblemer øker når en har forbrukslån og/ eller ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012 

   randil (Prosjektnotat 6-2013, Notat, 2013)
   Husholdningenes økonomiske rammebetingelser har endret seg betydelig de siste tre-fire årene. Finanskrisen med etterfølgende realøkonomiske virkninger gjør at situasjonen kan være mindre lys. Samtidig har ikke krisen rammet ...
  • Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo? 

   randil; Poppe, Christian (Report, 2013)
   Antall åpnede gjeldsordningssaker i Oslo har steget fra 180 i 1999 og 212 i 2004 til 445 i 2011. Ved å sammenligne et representativt antall åpnede saker fra de tre årene har den foreliggende rapporten som mål å identifisere ...
  • Identitetstyveri 

   Brusdal, Ragnhild; randil (Oppdragsrapport 6-2011, Report, 2011)
   I denne rapporten ser vi på utbredelse av identitetstyverier i Norge. 6,8 prosent av befolkningen på 18 år og eldre sier de er blitt utsatt for identitetstyveri en eller flere ganger. Vi har anslått dette til å utgjøre ca ...
  • Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet 

   Schjøll, Alexander; randil (Report, 2009)
   En stor andel av dagens mobilabonnenter er tilknyttet en abonnementstype som gjør det vanskelig for abonnenten å skifte abonnement. Samtidig har abonnentene liten kunnskap om mobilmarkedet, hvilke tjenester som tilbys til ...
  • Kjøkkenpraksis og mathygiene 

   randil; Jacobsen, Eivind (Fagrapport 3-2011, Report, 2011)
   Nummer: Fagrapport nr.3-2011 Tilknyttede prosjekter Kjøkkenhygiene
  • Leveringspresisjon i dagligvarebutikkene i Finnmark 

   randil (Oppdragsrapport 23-2001, Report, 2001)
   Nummer: 23-2001
  • Markedet for hvite/brunevarer i Norge 

   randil; Schjøll, Alexander (Prosjektnotat 4-2007, Notat, 2007)
   Notatet tar for seg konkurranseforholdene og forbrukerrettighetene i markedet for hvite/brunevarer i Norge. Vi definerer markedets størrelse ut fra to forskjellige kilder. Disse kildene brukes så til å beregne konsentras ...
  • ”Mat i farten” 

   randil; Lillebø, Kjersti; Bugge, Annechen Bahr (Report, 2009)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra: Norges forskningsråd, Umoe Catering AS, Helsedirektoratet, NorgesGruppen AS, Bama Gruppen AS I det norske matlandskapet finnes det en rekke steder hvor mat blir fremstilt for salg ...