• Regionale effekter av statlig politikk i Østfold 

      Onsager, Knut; olaff (NIBR-notat 2003:107, Notat, 2003)
      Last ned gratis Utredningen sammenstiller og belyser en del effekter av statlig politikk i Østfold. Søkelyset rettes mot statlig politikk og effekter for nærings- og befolkningsutvikling, samt regional utviklings- og ...