• Kartlegging av ekstrautgifter 

   groos; kirsil; ingunk; martau; Borgeraas, Elling Martin (Oppdragsrapport nr. 6-2018, Report, 2018)
   På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjennomført en kartlegging av ekstrautgifter knyttet til grunnstønadsordningen. Prosjektet består av to delprosjekter. Formålet med det første delprosjektet er å ...
  • Review of the Norwegian reference budget 

   martau; Borgeraas, Elling Martin (Project report No. 4-2018, Report, 2018)
   This report presents a review of the Norwegian reference budget in light of similar European initiatives. The key aims of this reference budget review is to ensure that the Norwegian budget is valid and reliable, and that ...