• Hovedtrekk i klimapolitikken 

   janerl (NIBR-notat 2005:103, Notat, 2005)
   Notatet går gjennom hovedtrekk ved norsk klimapolitikk, og ser denne i en internasjonal sammenheng.
  • Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer 

   janerl; Inger-Lise Saglie; Knut Bjørn Stokke; Marte Winsvold (NIBR-notat 2012:101, Notat, 2012)
   Forventede klimaendringer vil skape endrede betingelser for byplanlegging. Prosjektet undersøker hvordan måten aktørene i byplanlegging koordineres på har betydning for norske byers tilpasning til fremtidige klimaendringer. ...
  • PLUS - participation, leadership and urban sustainability 

   Hanssen, Gro Sandkjær; janerl; Signy Irene Vabo (NIBR-notat 2004:108, Notat, 2004)
   Last ned gratis This is the report of Norwegian cae studies of the PLUS ("Participation, Leadership and Urban Sustainability") project funded by the European Commission under the 5th Frame-work Programme on Research and ...