• Kartlegging av ekstrautgifter 

      groos; kirsil; ingunk; martau; Borgeraas, Elling Martin (Oppdragsrapport nr. 6-2018, Report, 2018)
      På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har SIFO gjennomført en kartlegging av ekstrautgifter knyttet til grunnstønadsordningen. Prosjektet består av to delprosjekter. Formålet med det første delprosjektet er å ...