• Bedre enn sitt rykte - om byenes omdømme - men mest om Drammen 

   Yngve Carlsson (NIBR-notat 2006:101, Notat, 2006)
   Last ned gratis I notatet presenteres hva som kan være årsakene til at Drammen har et dårlig omdømme, og hva som er gjort for å bedre på dette. Notatet er identisk med et kåseri som ble holdt i Drammen kommunes ...
  • Foreldredeltakelse i flerkulturelle idrettslag 

   Yngve Carlsson; Thomas Haaland (NIBR-notat 2006:132, Notat, 2006)
   Drift av barneidrett i norske idrettslag er avhengig av utstrakt medvirkning fra foreldre. Notatet gjengir resultatene fra en kartlegging av foreldremedvirkning i idrettslag med betydelig innslag av barn med ikke-vestlig ...
  • Hvordan gripe de ugripelige unge med minoritetsbakgrunn 

   Yngve Carlsson (NIBR-notat 2006:117, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet inneholder en beskrivende evaluering av et mentorprosjekt i Kristiansand. Det retter seg mot unge gutter med minoritetsbakgrunn som inngår i samme gruppe/nettverk og som har utøvet mye vold og ...
  • I grenselandet mellom utdanning, behandling og fritidstiltak 

   Yngve Carlsson (NIBR-notat 2003:116, Notat, 2003)
   Last ned gratis Notatet inneholder en evaluering av Gateakademiet. Den viser at tiltaket hadde en "trang fødsel" som skyldes at målgruppen var for krevende i forhold til de ressurser som tiltaket hadde. Virksomheten etter ...
  • Kirkens ungdomsprosjekt 

   Thomas Haaland; Yngve Carlsson (NIBR-notat 2002:108, Notat, 2002)
   Last ned gratis Notatet beskriver arbeidet som utføres i Kirkens Ungdomsprosjekt, og gjengir unge brukeres, ansatte- og frivillige medarbeideres, samt representanter for samarbeidende etaters vurderinger av dette arbeidet.
  • Det kompliserte samarbeidet om utsatte barn og unge 

   Yngve Carlsson (NIBR-notat 2005:110, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet inneholder en evaluering av tverretatlig aksjonsgruppe som i 2004 ble opprettet for å arbeide med utsatte barn og unge. Spesielt er forholdet mellom barnevernet og "de andre etatene" viet mye plass.
  • Lokal kriminalitetsforebyggende koordinering i Oslo 

   Yngve Carlsson (NIBR-notat 2006:131, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet presenterer hvordan den såkalte SLT-modellen for å samordne det kriminalitetsforebyggende arbeidet er gjennomført i Oslo. Gjennom to case fra hhv. bydelene Grorud og Sagene evalueres om innføringen ...
  • Statlige publikasjoner - når de fram og blir de brukt? 

   Yngve Carlsson; Thomas Haaland (NIBR-notat 2005:116, Notat, 2005)
   Last ned gratis Statlige myndigheter formidler mye informasjonsmateriell ut til kommunene. Kommer denne informasjonen fram til målgruppene og blir den brukt? Har skriftlige publikasjoner utspilt sin rolle siden de også ...
  • Trekk ved historien i bykommunene i Østfold og Buskerud 

   Yngve Carlsson; Onsager, Knut (NIBR-notat 2005:130, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet inneholder en gjennomgang av særtrekk ved den historiske utvikling ved Østfoldbyene Askim, Fredrikstad, Halden, Moss, Mysen og Sarpsborg, samt Buskerudbyene Drammen, Hokksund, Hønesfoss og Kongsberg. ...
  • Utviklingsprogram for styrking av oppvekstmiljø 2002-2004 

   Yngve Carlsson (NIBR-notat 2005:104, Notat, 2006)
   Notatet inneholder en presentasjon av et tiltak eller en prosess fra hver av de åtte prosjektkommunene som kommunen selv mener har vært vellykket og som kan ha overføringsverdi til andre kommuner.
  • Utviklingsprogram for styrking av oppvekstmiljøet 

   Yngve Carlsson (NIBR-notat 2002:125, Notat, 2002)
   Barne- og familiedepartementet satte i 1999 i gang et program hvor målet var å styrke arbeidet i ti utvalgte kommuner for både å bedre det generelle oppvekstmiljøet, få til større medvirkning fra barn og unge, samt styrke ...