• Risikoutvikling: Tilknytning, omsorgssvikt og forebygging 

      von der Lippe, Anna L.; Wilkinson, Simon R. (NOVA Rapport 7/05, Report, 2005)
      Kari Killéns innsats de siste 20 årene har vært å fremme forståelse, forebygging og behandling av barn som er mishandlet eller forsømt. Hun har arbeidet over hele verden og jubileumsskriftet bærer preg av det. Publikasjonen ...