• Conflict prevention and Management 

   Widding, Steinar; Grimsmo, Asbjørn; Kirsti Jacobsen; Annik Apall Austad (AFI FoU-resultat 2012, Report, 2012)
  • Evaluering av prosjektet ”Godt nok norsk” 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI Rapport 2013:5, Research report, 2013)
   I mange kommuner har kommunehelsetjenesten i dag problemer med å rekruttere nok helsepersonell, særlig sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette var bakgrunnen for at kommunene Oppegård, Ski og Ås deltok i prosjektet ”Godt ...
  • Evaluering av Telenor Open Mind Integartion/Evaluation of Telenor Open Mind Integration 

   Widding, Steinar (AFI Rapport 2012:8, Research report, 2012)
   Programmet ’Telenor Open Mind Integration’ har som målsetning å bidra til at høyt utdannede innvandrere får relevant arbeid, og samtidig sikre bedriften tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Evalueringen, gjennomført av ...
  • Forebygging og håndtering av konflikter på arbeidsplassen 

   Widding, Steinar; Grimsmo, Asbjørn; Kirsti Jacobsen; Annik Apall Austad (AFI FoU-resultat 2012, Research report, 2012)
  • Kompetanse, opplæring og mangfold 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI Rapport 2011:6, Research report, 2011)
   I denne rapporten diskuterer forskerne Enehaug, Heidi og Steinar Widding utfordringer som kan oppstå i mangfoldige arbeidsmiljøer. Det legges vekt på hvordan bedriftsintern språkopplæring kan brukes som et verktøy for ...
  • Livsfaseorienterte personalstrategier i byggenæringen 

   Widding, Steinar; Enehaug, Heidi (AFI FoU-resultat, Research report, 2012)
   Den foreliggende rapporten er en rapport fra et forprosjekt. Forprosjektets mål var å gi innspill til et senere og mer omfattende prosjekt som skal utvikle, implementere og spre kunnskaper og metoder for livsfaseorienterte ...
  • Språkopplæring i bedrift 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI FoU-resultat 2011, Research report, 2011)
   Arbeidslivets krav til kompetanse, produktivitet, effektivitet, omstillingsevne og beherskelse av mer avansert teknologi øker. Økte krav til de ansattes kompetanse gjør at arbeidstakere som ikke behersker norsk, kan stå i ...