• Omstillinger og sluttvederlag i staten 

      Salomon, Robert; Wathne, Christin Thea; Holter, Øystein Gullvåg (AFI Notat 2003:1, Research report, 2003)
      Staten blir stilt overfor store utfordringer som arbeidsgiver når det av ulike grunner er aktuelt å foreta nedbemanning av offentlig virksomhet. Forprosjektet om bruk av virkemidler ved omstillinger av statlig virksomhet ...