• Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet 

      Holm, Arne; Walday, Malin Økern (NIBR-rapport 2017:12, Report, 2017)
      Rapporten er en evaluering av fordelingsmodellen for statstilskudd på amatørteaterfeltet og Kulturdepartementets tilskuddsordninger til amatørteaterfeltet. Bakgrunnen er at Kulturdepartementet etter nedleggelsen av Teaterrådet ...