• Skatt fra studenter i Oslo 

      Nygaard, Marit; Vik, Lars (NIBR-rapport;2020:12, Research report, 2020-06)
      I 2014 utliknet studentene i Oslo rundt 3,5 milliarder kroner i skatt gjennom arbeid (og formue), og av dette gikk anslagsvis 40 prosent, det vil si rundt 1,4 milliarder til Oslo kommune. Beregnet skatt til Oslo kommune ...