• Handels- og senterutvikling 

   Vidar Vanberg (NIBR-notat 2011:114, Notat, 2011)
   En oversikt over utviklingen innen detaljhandelen og andre servicenæringer, og faktorer som påvirker denne utviklingen i Tynset kommune. Notatet inneholder også en vurdering av tiltak som kan styrke Tynset som region- og ...
  • Handels- og servicestatistikk for bykommunene i Østfold og Buskerud 

   Vidar Vanberg (NIBR-notat 2005:126, Notat, 2005)
   Last ned gratis Det foreliggende statistikkgrunnlaget gir muligheter til å vurdere hver enkelt av bykommunenes situasjon og utviklingstrekk i forhold til vekst og fremtidige strategier lokalt og regionalt innen handel og ...
  • Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering 

   Vestby, Guri Mette; Per Gunnar Røe; Vidar Vanberg; Bergsli, Heidi (NIBR-notat 2005:131, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet inneholder råd og anbefalinger om strategisk arbeid knyttet til profilering med sikte på å øke kunnskapen om byen. Det fokuseres direkte på profileringsarbeid, differensiering av målgrupper, kommuners ...
  • Mulihetsanalyse for Hokksund Sentrum Vest 

   Frants Gundersen; lenes; Vidar Vanberg (NIBR-notat 2010:111, Notat, 2010)
   Last ned gratis I dette notatet analyseres mulighetene for utbygging av en ny bydel sentralt i Hokksund. Først belyser vi overordnete planer og føringer for byutvikling, deretter drøftes de fysiske mulighetene og ...
  • Næring, handel og service 

   Vidar Vanberg (NIBR-notat 2011:104, Notat, 2011)
   Last ned gratis En oversikt over detaljhandels- nærings- og tjenesteutviklingen i Fjellregionen, og faktorer som påvirker denne utviklingen i Alvdal kommune. Rapporten inneholder også en vurdering av tiltak som kan styrke ...
  • Vestfold i dag - situasjon og utviklingstrekk 

   Vidar Vanberg; Kjetil Sørlie; Per Medby; Dag Juvkam; Frants Gundersen; Olaf Foss (NIBR-notat 2007:101, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet er et forprosjekt for Vestfold fylkeskommune. I notatet sammenstilles tabeller og indikatorer med sikte på å utvikle resonnementer og problemstillinger knyttet til enkelte sektorer og til samspillet ...