• Bærekraftbarometer for norske byer 

   Vibeke Nenseth (NIBR-notat 2003:124, Notat, 2003)
   I regi av Miljøalliansen har miljøinstituttene arbeidet med et fellesprosjekt med utvikling av indikatorer for bærekraftig byutvikling, basert på en tilpasning til etablerte indikatorsett. Vårt såkalte bærekraftbarometer ...
  • Bærekraftbarometre for bykommunene i Østfold og Buskerud 

   Vibeke Nenseth (NIBR-notat 2005:123, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet presenterer bærekraftbarometre - sammenstilte indikatorer for miljøforhold, levekår, økonomi og "lokal livskraft" - for hver av bykommunene i Østfold og Buskerud. Askim er best på miljø, Kongsberg ...
  • Bærekraftig lokal og regional utvikling 

   Hovik, Sissel; Lorentzen, Hilde; Vibeke Nenseth; Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2004:106, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet er en delrapportering fra NIBRs strategiske instituttprogram "Bærekraftig utvikling - utfordringer til kunnskap, planlegging og styring". Temaet i notatet er hvordan ulike institusjonelle ...