• Attraktive turistdestinasjoner - gode oppvekstmiljøer? 

   Vestby, Guri Mette; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2008:17, Report, 2008)
   Geilo og Hemsedal er svært attraktive turistdestinasjoner, og direkte og indirekte følger mange fordeler og spesielle betingelser for lokal ungdom sammenlignet med andre bygdekommuner. Gjennom ungdom og unge voksnes ...
  • Boligpreferanser i distriktene 

   Ruud, Marit Ekne; Schmidt, Lene; Sørlie, Kjetil; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2014:1, Report, 2014)
   Rapporten setter søkelys på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting og tilflytting i distriktene, og hva som er etterspurte kvaliteter ved boligen, bomiljøet og stedet. Undersøkelsen er basert på intervjuer av kommunalt ...
  • Byene i Nordland som innovasjonssentra 

   Vestby, Guri Mette; Bergsli, Heidi; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit Owren (NIBR-rapport 2016:2, Report, 2016)
   Rapporten inneholder en kartlegging og analyse av hva slags miljøer og møteplasser som fungerer som innovasjonsarenaer i de ti byene og regionsentrene i Nordland, hvilke betingelser og forutsetninger som fremmer ...
  • Byenes attraktivitet 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2005:13, Report, 2005)
   De ti bykommunene i Østfold og Buskerud arbeider med strategisk byutvikling for å være attraktive for næringsetablering, befolkningsetablering og turisme. Dette prosjektet skaffer til veie kunnskap og data til bruk i ...
  • Byenes attraktivitet: Drammen i fokus 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2006:105, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet er en sammenstilling av fakta og forestillinger om Drammen som er fremskaffet gjennom prosjektet "Byenes attraktivitet - byutvikling som grunnlag for profilering og markedsføring". Byene ønsker å ...
  • Byenes attraktivitet: Fredrikstad i fokus 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2006:103, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet er en sammenstilling av fakta og forestillinger om Fredrikstad som er fremskaffet gjennom prosjektet "Byenes attraktivitet - byutvikling som grunnlag for profilering og markedsføring".
  • Byenes attraktivitet: Hokksund i fokus 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2006:118, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet er en sammenstilling av fakta og forestillinger om Hokksund og Øvre Eiker som er fremskaffet gjennom prosjektet "Byenes attraktivitet - byutvikling som grunnlag for profilering og markedsføring". ...
  • Byenes attraktivitet: Hønefoss i fokus 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2006:104, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet er en sammenstilling av fakta og forestillinger om Hønefoss og Ringerike som er fremskaffet gjennom prosjektet "Byenes attraktivitet - byutvikling som grunnlag for profilering og markedsføring". ...
  • Byenes attraktivitet: Kongsberg i fokus 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2006:106, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet er en sammenstilling av fakta og forestillinger om Kongsberg som er fremskaffet gjennom prosjektet "Byenes attraktivitet - byutvikling som grunnlag for profilering og markedsføring". Byene ønsker ...
  • Byenes attraktivitet: Moss i fokus 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2005:136, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet er en sammenstilling av fakta og forestillinger om Moss som er fremskaffet gjennom prosjektet "Byenes attraktivitet - byutvikling som grunnlag for profilering og markedsføring". Byene ønsker å øke ...
  • "Derfor blir vi her"- innvandrere i Distrikts-Norge 

   Søholt, Susanne; Aasland, Aadne; Onsager, Knut; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2012:5, Report, 2012)
   Formålet med studien har vært å skaffe mer kunnskap om hva innvandrere selv legger vekt på når de velger å bli boende i norske distriktskommuner. I tillegg til arbeid og bolig er hovedfunnene: opplevelse av trygghet og ...
  • Festivalkommuner 

   Vestby, Guri Mette; Samuelsen, Roar; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2012:7, Report, 2012)
   Rapporten baseres på kvalitative studier av samhandlingen mellom ulike type festivalaktører og kommunene. Det er kommunens rolleutøvelse som fokuseres: hva slags arbeid og samarbeid foregår i tilknytning til festivaler, ...
  • Florø i fokus 

   Vestby, Guri Mette; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2010:6, Report, 2010)
   Analysen skal inngå som kunnskapsgrunnlag for byutvikling og sentrumsplan i Florø, samt arbeide med omdømmebygging og profilering. Rapporten baseres på analyse av hvordan byen brukes og fungerer, hva slags oppfatninger som ...
  • Fortellingen om en stedsutvikling - en sosiokulturell prosess 

   Vestby, Guri Mette; Per Gunnar Røe (NIBR-notat 2004:101, Notat, 2004)
   Last ned gratis Den fysiske stedsutviklingen av kommunesenteret Skotterud i Eidskog studeres som en sosial og kulturell prosess for å identifisere vesentlige suksesskriterier. Lokalsamfunnets sosiale kapital var en ressurs ...
  • Fra sentrumsdød til sentrumsglød 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2018:6, Report, 2018)
   Kvalitativ følgeevaluering av pilotprosjekt i Lærdal, Arendal og Tromsø for å aktivere tomme lokaler og skape nytt liv i halvdøde sentrumsområder. Analyserer hva som er gode grep, barrierer, arbeids- og samarbeidsmåter og ...
  • Fylkeskommunens rolle i kulturpolitikken – Bakgrunnsnotat til Kulturutredningen 2014 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2013:101, Notat, 2013)
   Last ned gratis Tilknyttet prosjekt Utredning om fylkeskommunens rolle i kulturpolitikken
  • Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid – Gløden, rollen og rammevilkårene 

   Vestby, Guri Mette; Gundersen, Frants; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2014:2, Research report, 2014)
   Denne studien handler om ildsjeler og deres roller, arbeidsmetoder og rammebetingelser, spesielt i lys av lokalt utviklingsarbeid og kommunens utviklingskultur. Studien skal belyse og drøfte følgende tre hovedproblemstillinger: ...
  • Kommunehelseprofiler 

   Helgesen, Marit; Hofstad, Hege; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2008:28, Report, 2008)
   Nettstedet og statistikkverktøyet Kommunehelseprofiler er tilrettelagt av Helsedirektoratet til bruk på kommunalt nivå. Evalueringen undersøker i hvilken grad kommunene kjenner nettstedet, i hvilken grad og til hvilke ...
  • Kongsberg - en attraktiv by å bo i? 

   Frants Gundersen; Vestby, Guri Mette; Skogheim, Ragnhild (NIBR-notat 2006:128, Notat, 2006)
   Last ned gratis Kongsberg har et særdeles attraktivt næringsmiljø og tiltrekker seg høyt utdannet arbeidskraft innen teknologisk industri. Men byen har også mange innpendlere, dvs. at mange som jobber i Kongsbergindustrien ...
  • Kulturarv og stedsidentitet 

   Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2010:14, Report, 2010)
   Rapportens sentrale temaer er hvordan kulturarv inngår i omdømmebygging og byers profilering, og som ressurs for økonomisk utvikling/næringsutvikling. Studien viser bl.a. at byenes historiske identitet integreres i dagens ...