• Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv 

      Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad; Heggebø, Kristian; Gjevjon, Edith Roth (NOVA Rapport 7/17, Report, 2017)
      Rapporten presenterer ny kunnskap om betydningen av sykepleiermangel og faglig oppfølging for hvordan pasienter og pårørende opplever kvalitet i tjenestene, pasientsikkerhet og livskvalitet. Studien belyser disse forholdene ...