• The Co-creation paradox: Small towns and the promise and limits of collaborative governance for low-carbon, sustainable futures 

   Vedeld, Trond (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Co-creation is considered a ‘near perfect strategy’ for resolving complex and unruly public problems, such as climate change. Based on data collected among small Scandinavian towns, this article investigates the role of ...
  • Democratic decentralisation and poverty reduction: Exploring the linkages 

   Vedeld, Trond (Peer reviewed; Journal article, 2003)
  • Forskning for framtidens byer 

   Vedeld, Trond; Bergsli, Heidi; Millstein, Marianne; Andersen, Bengt (NIBR-rapport 2015:26, Report, 2016)
   Denne rapporten omfatter en kartlegging og vurdering av norsk by- og byrelatert forskning de siste 8-10 åra. Kartleggingen peker mot forskningsområder for framtidens byer stillet overfor en ny global agenda. Kartleggingen ...
  • Grønn økonomi og Rio+20 

   Vedeld, Trond (NIBR-notat 2011:118, Notat, 2011)
   Rapporten drøfter begrepet grønn økonomi slik det brukes av UNEP og FN, og vurderer den tilhørende utviklingsagendaen knyttet til programmet ”A Global Green New Deal”. Grønn økonomi – innen rammen av bærekraftig utvikling ...
  • Lokal oversikt over folkehelsen 

   Lid, Stian; Vedeld, Trond; Schou, Arild; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2015:13, Report, 2015)
   Denne rapporten er resultatet av en følgeevaluering av Vestfold fylkeskommunes «erfaringsfylkeprosjekt» på oppdrag av Helsedirektoratet. Målet med erfaringsfylkeprosjektet er at Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med to ...
  • A multi-dimensional assessment of urban vulnerability to climate change in Sub-Saharan Africa 

   Herslund, Lise Byskov; Jalayer, Fatemeh; Jean-Baptiste, Nathalie; Jørgensen, Gertrud; Kabisch, Sigrun; Kombe, Wilbard; Lindley, Sarah; Nyed, Patrik Karlsson; Pauleit, Stephan; Printz, Andreas; Vedeld, Trond (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   In this paper, we develop and apply a multi-dimensional vulnerability assessment framework for understanding the impacts of climate change-induced hazards in Sub-Saharan African cities. The research was carried out within ...
  • Regional bolig-, areal- og transportplanlegging – status og utviklingsmuligheter 

   Harvold, Kjell; Nordahl, Berit; Vedeld, Trond (NIBR-rapport;2019:13, Research report, 2019-10)
   Alle fylker arbeider med en eller annen form for BATP, men ambisjonsnivået varierer. Noen fylker har et avgrenset fokus. Andre utarbeider regionale planer med et bredt fokus, der alle elementer – bolig, transport og areal ...
  • Social and environmental dimensions in international development 

   Vedeld, Trond (NIBR-notat 2005:135, Notat, 2005)
   Last ned gratis The working paper provides an overview of how four important international development agencies organise their work in terms of incorporating 'social' and 'environmental' dimensions in response to new ...
  • Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet 

   Vedeld, Trond; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2014:23, Report, 2014)
   Rapporten gir en kunnskapsoversikt over tilnærminger, modeller, verktøy og metoder for oversiktsarbeidet innen folkehelse - basert på norske og internasjonale kilder og erfaringer. Utgangspunktet er folkehelseloven som ...
  • UNDP as strategic partner 

   Vedeld, Trond (NIBR-notat 2005:138, Notat, 2005)
   Last ned gratis A profile of Norway's multi-bilateral allocations to UNDP over a 4-years period 2000-2003 - amounting to 1,1 billion NOK. It assesses the policy coherence of these allocations in relation to UNDP's and ...
  • Urban climate governance and co-creation – In Cape Town, Copenhagen, Gothenburg and Oslo 

   Hofstad, Hege; Vedeld, Trond (NIBR Report;2020:8, Research report, 2020-06)
   The study provides an outline and comparative analysis of the evolution in climate policies and governance systems of four cities with ambitious climate goals and strategies; three Scandinavian cities, Copenhagen, Gothenburg ...