• Den vanskelige samhandlingen 

      Myrvold, Trine; Møller, Geir; Zeiner, Hilde Hatleskog; Vardheim, Ingvild; Helgesen, Marit; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2011:25, Report, 2011)
      Forvaltningsreformen i barnevernet innebar en statliggjøring av det tidligere fylkeskommunale barnevernet og opprettelsen av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Evalueringen ser ...