• Detaljhandels- og senteranalyse for fylker, regioner og kommuner i Norge 

   Vanberg, Vidar (NIBR prosjektrapport 2001:24, Report, 2001)
   Rapporten sammenfatter resultatene fra 18 fylkesanalyser, der temaet er handels- og senterutviklingen i de enkelte fylkene. Analysene er utført i perioden 1999-2001. Den sammenfattende rapporten har et enhetlig datagrunnlag, ...
  • Etableringsbetingelser og markedskunnskap 

   Vanberg, Vidar (NIBR prosjektrapport 2000:13, Report, 2000)
   Rapporten inneholder en presentasjon av etableringsbetingelser for 46 bransjer innen detaljhandel og annen privat tjenesteyting. I tillegg en innføring i bruk av offentlig tilgjengelig statistikk i regionale og lokale ...
  • Handels- og senteranalyse for Trysil kommune 

   Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2009:11, Report, 2009)
   Rapporten gir en oversikt over detaljhandelsutviklingen og forhold som påvirker detaljhandelsutviklingen i Trysil kommune og kommunene i Sør-Østerdalsregionen. Den inneholder også en vurdering av tiltak som kan styrke ...
  • Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag 

   Gundersen, Frants; Langset, Bjørg; Sørlie, Kjetil; Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2013:13, Report, 2013)
   Rapporten inngår som en del av faktagrunnlaget til fylkeskommunens arbeid med Regional planstrategi i fylket. Rapporten presenterer et bredt tematisk og empirisk materiale over alle kommuner og bo- og arbeidsmarkedsregioner ...
  • Senterutvikling mot 2020 

   Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2011:9, Report, 2011)
   Rapporten " Senterutvikling mot 2020" har fokus på hvordan arbeidet med senterutvikling i norske kommuner og regioner kan tilrettelegges og videreutvikles ut fra nyere planleggingsmetoder og et bredt lokalt engasjement.
  • Storbyregioners funksjonelle grenser 

   Juvkam, Dag; Kann, Frode; Lian, Jon Inge; Samuelsen, Roar; Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2011:16, Report, 2011)
   Rapporten drøfter og foreslår funksjonelle grenser for fem norske storbyregioner; Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Arbeidspendling og reisetider er vesentlige for avgrensningene. Tilknyttet prosjekt ...