• Fornying og omstilling 

      Harvold, Kjell; Skålnes, Sigrid; Valvik, Vidar (NIBR-rapport 2010:24, Report, 2010)
      I prosjektet har det blitt gjennomført intervju/samtaler med alle regionrådene i Telemark. Studien viser at skjønnsmidlene til omstilling har blitt benyttet i tråd med de retningslinjer som er gitt. Tilknyttet prosjekt ...