• En kontrollert framtid? 

   Grimsmo, Asbjørn; Underthun, Anders; Fossen, Øystein (AFI FoU-resultat 2014, Research report, 2014)
   Målet i det prosjektet dette er en rapport fra, har vært å etablere en faglig dokumentert, felles virkelighetsoppfatning og forståelse for hva som bør gjøres av endringer og utviklingstiltak angående arbeidsforhold og ...
  • On-site workplace survey and internet-based quastionnaire for hotel workers in Oslo and Akershus 

   David Jordhus-Lier; Hege Hellvik; Julia Loge; Underthun, Anders (NIBR-notat 2011:106, Notat, 2011)
   Last ned gratis This working paper presents field observations and methodological reflections from an on-site workplace survey and internet-based questionnaire for hotel-workers in Oslo and Akershus. The paper discusses ...
  • Transportarbeid i Norge 

   Bergene, Ann Cecilie; Underthun, Anders (AFI Rapport 2012:10, Report, 2012)
   I rapporten diskuterer seniorforskerne Bergene, Ann Cecilie og Anders Underthun, utfordringer knyttet til globalisering av transportsektoren og endringer i ansettelsesforholdene i kjølvannet av dette.