• Klynger, nettverk og verdiskaping i innlandet 

   Tom Johnstad (NIBR-notat 2004:116, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet er en separat publisering av det omfattende sammendraget i NIBR-rapport 2004:8 - "Klunger, nettverk og verdiskaping i Innlandet". Denne rapporten tar for seg næringsstrukturelle forhold i Innlandet ...
  • Kunnskapsbyen Oslo 

   Tom Johnstad (NIBR-notat 2003:104, Notat, 2003)
   I 1994 ble Kunnskapsparken i Oslo etablert som et lederforum mellom Universitetet i Oslo og 14 forskningsinstitutter og kompetansebedrifter i Blinder-Gaustad-området. I 1998 gikk forumet i dvale, og dette notatet fokuserer ...
  • Lettmetallklynga på Raufoss-Toten 

   Tom Johnstad (NIBR-notat 2004:117, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet som er en separat publisering av et kapittel i NIBR-rapport 2004:8-"Klynger, nettverk og verdiskaping i Innlandet", tar for seg fremveksten av og kjennetegn ved lettmetallklynga i Raufoss-Toten-pmrådet. ...