• Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene 

      Dahle, Rannveig; Thorsen, Kirsten; Vabø, Mia (NOVA Rapport 18/01, Research report, 2001)
      I rapporten Makt og avmakt i helse- og omsorgstjenestene inngår tre artikler fra forskere knyttet til det strategiske instituttprogrammet "Velferdstjenester i endring" ved NOVA. Mia Vabø stiller i sin artikkel spørsmålet ...