• Arealnormer 

   Thorén, Anne-Karine Halvorsen; Guttu, Jon; Pløger, John (NIBR prosjektrapport 2000:03, Report, 2000)
   Rapporten presenterer resultatene av undersøkelser av tre ulike boligområdetyper i henholdsvis Oslo og Nesodden. Formålet har vært å få mer kunnskap om opphavet til dagens normer, og hvordan normer som brukes i fysisk ...
  • Å sette pris på friluftsliv - bare for eksperter? 

   Thorén, Anne-Karine Halvorsen; Skogheim, Ragnhild; Kleven, Terje (NIBR-rapport 2005:02, Report, 2005)
   Rapporten analyserer tre statlige forvaltningers faglige veiledning for verdsetting av områder for friluftsliv og rekreasjon, og kulturminner. Med utgangspunkt i dokumentstudier og intervjuer med fageksperter i Vegdirektoratet, ...