• Kvaliteten på norske konsekvensutredninger 

      Thomassen, Jørn; Sørensen, Jan; Tesli, Arne (Samarbeidsrapport NIBR/Miljøalliansen 2006, Report, 2006)
      Dette strategiske instituttprogrammet (SIP) har hatt som mål å få til fler- og tverrfaglig forskningsaktivitet på problemstillinger knyttet til konsekvensutredninger. Konkret drøfting og evaluering av KU-saker har gitt ...