• Barne- og ungdomsbasen i Skedsmo 

   Thomas Haaland (NIBR-notat 2006:102, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet gir en kort beskrivelse av arbeidet ved Barne- og ungdomsbasen, og gjengir samarbeidende etaters vurderinger av dette arbeidet. Tilknyttet prosjekt Barne- og ungdomsbasen i Skedsmo kommune
  • Bosettingsmønstre og økonomisk livsgrunnlag for nyankomne 

   Thomas Haaland (NIBR-notat 2004:102, Notat, 2004)
   Last ned gratis I notatet presenteres utvikling av flyttemønstre og økonomisk livsgrunnlag for flyktninger og innvandrere med tilknytning til Oslo.
  • Erfaringer med vold og rusmidler 

   Thomas Haaland (NIBR-notat 2002:116, Notat, 2002)
   Notatet er basert på en enqueteundersøkelse av vold og ruserfaring blant ungdomsskoleelever i Østensjø bydel i Oslo.
  • Erfaringer med vold og rusmidler 

   Thomas Haaland (NIBR-notat 2003:110, Notat, 2003)
   Last ned gratis I notatet presenteres sammenlignende resultater fra ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000 og 2002.
  • Foreldredeltakelse i flerkulturelle idrettslag 

   Yngve Carlsson; Thomas Haaland (NIBR-notat 2006:132, Notat, 2006)
   Drift av barneidrett i norske idrettslag er avhengig av utstrakt medvirkning fra foreldre. Notatet gjengir resultatene fra en kartlegging av foreldremedvirkning i idrettslag med betydelig innslag av barn med ikke-vestlig ...
  • Kirkens ungdomsprosjekt 

   Thomas Haaland; Yngve Carlsson (NIBR-notat 2002:108, Notat, 2002)
   Last ned gratis Notatet beskriver arbeidet som utføres i Kirkens Ungdomsprosjekt, og gjengir unge brukeres, ansatte- og frivillige medarbeideres, samt representanter for samarbeidende etaters vurderinger av dette arbeidet.
  • Når man intervenerer tidlig 

   Thomas Haaland (NIBR-notat 2005:101, Notat, 2005)
   Last ned gratis I perioden 2001-2004 innledet Nic Waals institutt og Aline Spedbarnsenter et samarbeid med nye inntaksrutiner for sped- og småbarn. Rapporten belyser hvordan disse bidro til å endre sammensetning av ...
  • Statlige publikasjoner - når de fram og blir de brukt? 

   Yngve Carlsson; Thomas Haaland (NIBR-notat 2005:116, Notat, 2005)
   Last ned gratis Statlige myndigheter formidler mye informasjonsmateriell ut til kommunene. Kommer denne informasjonen fram til målgruppene og blir den brukt? Har skriftlige publikasjoner utspilt sin rolle siden de også ...
  • Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 

   Thomas Haaland (NIBR-notat 2006:107, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet gjengir hovedresultatens fra undersøkelser om unges erfaring med rusmidler og med konflikter og vold i ungdomsmiljøet i 2000, 2002 og 2005. Unges forhold til skolen, samt til bruk av fritid er også ...
  • Vold, konflikt og gjenger 

   Thomas Haaland; Tore Bjørgo (NIBR-notat 2001:103, Notat, 2001)
   Last ned gratis Rapporten gir resultater fra en undersøkelse av omfanget av vold, trusler, gjengtendenser, rus og hærverk blant ungdomsskoleelever i Skedsmo kommune.
  • Vold, rusmidler og holdninger til innvandrere 

   Thomas Haaland (NIBR-notat 2003:108, Notat, 2003)
   Last ned gratis Notatet presenterer data fra surbeyundersøkelser blant unge i Kristiansand og Drammen, 1999 og 2002.