• Bruk av sykehus og spesialisthelsetjenester blant innbyggere med norsk og utenlandsk bakgrunn 

   Elstad, Jon Ivar; Finnvold, Jon Erik; Texmon, Inger (NOVA Rapport 10/15, Report, 2015)
   Rapporten analyserer polikliniske kontakter og innleggelser i somatisk spesialisthelsetjeneste og i psykisk helsevern. En hovedhensikt er å kartlegge bruksmønsteret blant innvandrere. Alt i alt hadde innvandrerbefolkningen ...
  • Demografisk utvikling i fem storbyer 

   Juvkam, Dag; Sørlie, Kjetil; Texmon, Inger (NIBR-rapport 2010:16, Report, 2010)
   Rapportene tar for seg befolkningsutviklingen i fem storbyer de siste årene, og ser på hvilken befolkningsutvikling vi kan forvente i de nærmeste årene framover. Tilknyttet prosjekt Befolkningsutviklingen i storbyene