• Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu – Otta 

   Harvold, Kjell; Tesli, Arne (NIBR-rapport 2013:15, Report, 2013)
   Målt i forhold til den nye målsetningen om å gjennomføre planprosess for veg på fem år, har arbeidet med ny E6 i Gudbrandsdalen tatt lang tid. Rapporten peker på mulige tiltak for å få til en bedre og raskere planlegging ...
  • Forvaltning av strandsonen 

   Harvold, Kjell; Stokke, Knut Bjørn; Tesli, Arne (Samarbeidsrapport NIBR/NMBU 2015, Report, 2015)
   De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen trådte i kraft i 2011. I retningslinjen foretas det en inndeling av strandsonen i tre forvaltningssoner. I denne rapporten gjennomgår ...
  • Helsespørsmål og konsekvensutredninger 

   Arvid Strand; Bjørn Moen; Martin Lund-Iversen; Tesli, Arne (NIBR-notat 2005:115, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet er utarbeidet på forespørsel fra Sosial- og helsedirektoratet som ledd i enhetens arbeid med å ivareta helsespørsmål bedre i konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven og i arbeider med ...
  • Intensjoner og praksis for regionale planer for vindkraft – Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i vindkraftforvaltningen? 

   Wiig, Henrik; Tesli, Arne; Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport;2019:14, Research report, 2019-08)
   Prosjektet undersøkte hvilken innflytelse regionale planer for vindkraft i konsesjonsprosessen og utarbeidelse av nasjonal ramme for vindkraft, samt lanserer forslag til institusjonell og lovmessig endringer som kan gi ...
  • Kvaliteten på norske konsekvensutredninger 

   Thomassen, Jørn; Sørensen, Jan; Tesli, Arne (Samarbeidsrapport NIBR/Miljøalliansen 2006, Report, 2006)
   Dette strategiske instituttprogrammet (SIP) har hatt som mål å få til fler- og tverrfaglig forskningsaktivitet på problemstillinger knyttet til konsekvensutredninger. Konkret drøfting og evaluering av KU-saker har gitt ...
  • Physical Planning and Institution Building 

   Tesli, Arne (NIBR-rapport 2008:26, Report, 2008)
   This report documents lessons learned of the project Physical Planning and Institution Building (PPIB) in Palestine, which was carried out with Norwegian support during the period January 1995 - March 2008. The primary ...