• Målstyring i norske kommuner 

   Terje Kleven (NIBR-notat 2002:121, Notat, 2002)
   Notatet oppsummerer de norske casestudiene som er gjennomført som ledd i prosjektet, med hovedvekt på å presentere det empiriske materialet i studiene.
  • Planforskning og planleggerutdanning i Norge 

   Terje Kleven (NIBR-notat 2012:111, Notat, 2012)
   Last ned gratis Rapport fra et seminar arrangert av Miljøverndepartementet, Gardermoen 14.–15. juni 2012 Miljøverndepartementet ga i 2010 NIBR i oppdrag å utrede hvordan norsk planforskning kan styrkes for å bedre ...