• Vold i parforhold – ulike perspektiver 

      Schei, Berit; Haaland, Thomas; Clausen, Sten-Erik (NIBR-rapport 2005:3, Report, 2005)
      Rapporten gjengir resultatene fra en landsdekkende survey om norske kvinners og menns erfaringer med vold i parforhold.