• Arbeidsgiverlos – lederstøtte i arbeidet med psykiske helse på arbeidsplassen 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein; Brøgger, Benedicte; Grimsmo, Asbjørn (AFI Rapport 2012:16, Report, 2012)
   AFI har evaluert forsøksordningen med arbeidsgiverlos i NAV Arbeidslivssentre i syv fylker. Forsøksordningen hadde oppSteen, Arild Henrikt i 2009 og ble avsluttet i 2012.
  • Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet - sluttrapport 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2011:4, Research report, 2011)
   Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet, har store og sammensatte problemer, vesentlig nedsatt inntektsevne og ingen eller begrensede ...
  • Evaluering av prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - fra fengsel til kvalifiseringsprogram” 

   Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat, Research report, 2012)
  • Evaluering av tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere 

   Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport, Research report, 2004)
  • Gode intensjoner – holder det? 

   Schafft, Angelika; Grimsmo, Asbjørn (AFI Rapport 2012:9, Research report, 2012)
   Mange arbeidsgivere som deltok på ”gjestebud” har fått ny og viktig kunnskap som kan bidra til at flere personer med psykiske lidelser kommer i jobb eller beholder jobben sin. Det er imidlertid kun et mindretall som opplyser ...
  • Jobpics 

   Schafft, Angelika (AFI FoU-resultat 2012, Research report, 2012)
  • En ny rolle for NAV i fengsel 

   Schafft, Angelika; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2013:12, Research report, 2013)
   Det treårige prosjektet ”Samordning av tiltak for tilbakeføring - Fra fengsel til kvalifiseringsprogram” ble i 2009 igangsatt i syv fengselskommuner (senere seks). Prosjekteier er Arbeids- og velferds-direktoratet. Formålet ...