• Jakten på den gode styringsmodellen 

      Saxi, Hans Petter; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2006:19, Report, 2006)
      Evalueringen viser at det er svært delte meninger om hvor vellykket innføring av parlamentarisme i Hedmark fylkeskommune har vært. Posisjonen er positiv, mens opposisjonen og særlig de ansatte i fagavdelingene i ...