• Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere 

      Falleth, Eva Irene; Hovik, Sissel; Sandström, Camilla (NIBR-rapport 2008:01, Report, 2008)
      I forvaltningsforsøket i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark er myndigheten delt mellom kommunene, fylkesmannen og reindriftsforvaltningen. Evalueringen viser at lokal forvaltning i hovedsak er i tråd med verneformålene. ...