• "Rett fra pikerommet, med ransel på ryggen?" 

      Sandberg, Sveinung (NOVA Rapport 6/05, Report, 2005)
      Plata var landets mest kjente oppholdssted for tunge stoffmisbrukere, og hadde i økende grad skapt bekymring og irritasjon de siste par årene før den ble splittet i juni 2004. Plata lå på sjøsiden av Oslo S, og var preget ...