• Behovsstyrt samarbeid - holder det? 

      Sletten, Mira Aaboen; Sandberg, Nina (NOVA Rapport 16/03, Research report, 2003)
      Rapporten omhandler samarbeid mellom hjem og skole i videregående opplæring. Resultatene stammer fra en kartleggingsundersøkelse der elever, foreldre, skoleansatte og ansatte i Oppfølgingstjenesten og Pedagogisk-psykologisk ...