• Festivalkommuner 

   Vestby, Guri Mette; Samuelsen, Roar; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2012:7, Report, 2012)
   Rapporten baseres på kvalitative studier av samhandlingen mellom ulike type festivalaktører og kommunene. Det er kommunens rolleutøvelse som fokuseres: hva slags arbeid og samarbeid foregår i tilknytning til festivaler, ...
  • Møre og Romsdal - et reiselivsfylke med ambisjoner 

   Gundersen, Frants; Kann, Frode; Samuelsen, Roar (NIBR-rapport 2011:2, Report, 2011)
   Rapporten undersøker effektene av fylkeskommunens virkemiddelbruk på drøyt 48 millioner kroner overfor reiselivsnæringen i fylket i perioden 2006-2009. Konklusjonen er at effekten var størst hos Fjord Norge AS og de 30 ...
  • Storbyregioners funksjonelle grenser 

   Juvkam, Dag; Kann, Frode; Lian, Jon Inge; Samuelsen, Roar; Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2011:16, Report, 2011)
   Rapporten drøfter og foreslår funksjonelle grenser for fem norske storbyregioner; Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Arbeidspendling og reisetider er vesentlige for avgrensningene. Tilknyttet prosjekt ...