• I verdens rikeste land 

      Saglie, Jo (NOVA Rapport 25/03, Research report, 2003)
      Rapporten kartlegger endringer i fem norske avisers dekning av velferdsstaten fra 1969-99. I rapporten stilles tre hovedspørsmål. For det første: Hvilke velferdspolitiske tiltak og ordninger blir mest omtalt? Analysene ...