• Partydop og ungdomskultur 

   Vestel, Viggo Jan; Rossow, Ingeborg (NOVA Rapport 10/02, Research report, 2002)
   Tradisjonelt har man gjerne knyttet ungdoms narkotikabruk til en belastet bakgrunn, psyko-sosiale problemer eller liknende. Trolig er bruk av partydop også knyttet til en subkulturell orientering, hvor rusmiddelbruk inngår ...
  • Underholdning med bismak 

   Rossow, Ingeborg; Hansen, Marianne (NOVA Rapport 1/03, Research report, 2003)
   Kunnskap om pengespill og pengespillproblemer i Norge er svært begrenset, og det har vært gjort lite systematisk forskning på dette feltet i Norge. Gjennom det siste tiåret har omfanget av pengespill i Norge økt voldsomt; ...