• Etisk politisk forbruk 

   Vittersø, Gunnar; Torjusen, Hanne; Roos, Gun; Jacobsen, Eivind; Terragni, Laura (Oppdragsrapport 13-2006, Report, 2006)
   Nummer: 13-2006 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Etisk- politisk forbruk
  • Forbruk av spa tjenester 

   Roos, Gun (Prosjektnotat 5-2009, Notat, 2009)
   Som et case i SIFO-prosjektet ”Beauty comes from within. Looking good as a challenge in health promotion” er data på forbruk av spa tjenester fra den landsdekkende SIFO-surveyen 2008 analysert. En av fire respondenter ...
  • Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler 

   Rysst, Mari; Roos, Gun (Report, 2009)
   Dette er en mindre kvalitativ undersøkelse av ikke-vestlige forbrukeres oppfatninger og bruk av sunnhetsmerking av mat basert på observasjoner i butikk og kvalitative intervjuer med 10 innvandrerkvinner i Alna bydel i ...
  • Kropp, slanking og forbruk 

   Roos, Gun (Prosjektnotat 9-2006, Notat, 2006)
   Kropp og helse er sentrale tema i dagens samfunn og i media, og mye av det daglige forbruket er kroppsrelatert. Derfor er det viktig å ha kunnskap om forbrukernes holdninger til disse tema. I SIFO-surveyen 2006 bad vi ...
  • Retusjert reklame og kroppspress 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Oppdragsrapport 1-2014, Report, 2014)
   Nummer: 1-2014 Tilknyttede prosjekter Kroppspress
  • Skjønnhet og helse 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Report, 2011)
   Nummer: 1-2011 Innhold image(arrow) Innledning: Utseendets sosiale betydning Av Ingun Grimstad Klepp, Gun Roos og Mari Rysst image(arrow) ”Å se bra ut”: kroppsidealer og kroppspraksiser i Norge Av Mari Rysst ...