• Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege; Risan, Lars; Stang, Ingun; Goth, Ursula Småland; Rønningen, Grete Eide; Lorentzen, Cathrine (NIBR-rapport 2014:3, Report, 2014)
   Folkehelse og forebygging er brede samfunnsoppgaver som Folkehelseloven har lagt til kommuner og fylkeskommuner. Prosjektet presenterer og analyserer spørsmål om hvem som er målgrupper for dette arbeidet, hva som er ...
  • Kommunal variasjon i statlige veiledere og retningslinjer 

   Holm, Arne; Haug, Marit; Risan, Lars (NIBR-rapport 2013:17, Report, 2013)
   I studien rettes oppmerksomheten mot de statlige pedagogiske styringsvirkemidlene overfor kommunene og spørsmålet om hvordan hensynet til lokal variasjon er ivaretatt i disse. Veiledere er valgt ut fra områdene helse, skole ...
  • Overordnet planlegging og akademisk kompetanse i norske kommuner 

   Risan, Lars; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport 2012:6, Report, 2012)
   Rapporten undersøker hvilken rolle høyt utdannede personer spiller i kommunal tjenesteproduksjon. Vi spør hva slags jobb akademikere gjør i kommuneadministrasjoner, i hvilken grad slik arbeidskraft bidrar til å sikre ...