• Motorferdsel i utmark - omfang, erfaringer og effekter 

      Vistad, Odd Inge; Tennøy, Aud; Saglie, Inger-Lise; Kleven, Terje; Reitan, Ole (NIBR-rapport 2006:15, Report, 2006)
      Rapporten sammenstiller foreliggende kunnskap om motorferdsel i utmark og dens effekter på natur, dyreliv og mennesker. Tilknyttet prosjekt Motorferdsel og samfunn