• Kompetanseutvikling i kommunene 

      Hansen, Gunnar Vold; Ramsdal, Helge; Helgesen, Marit; Feiring, Marte (NIBR-rapport 2005:10, Report, 2005)
      Hovedobservasjonen er at kompetansen kommunene har innenfor feltet psykisk helsearbeid er høy og at kommunene både etterspør og dels tar initiativ til at allerede ansatt personale, skaffer seg relevant kompetanse. Kompetansen ...