• Røykeloven og gjester ved brune serveringssteder 

      Pettersen, Karen-Sofie (NOVA Rapport 1/05, Research report, 2005)
      Rapporten er basert som en før og etter-studie av hvordan gjester ved ulike brune serveringssteder i Oslo forholder seg til røykeloven, og hvilke konsekvenser loven har hatt for dem. I det offentlige ordskiftet om røykeloven ...