• Framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud området? – momenter og usikkerhet av betydning for vurderingen 

   frodek; rolfb; Dag Juvkam; Per Medby; Aud Tennøy (NIBR-notat 2012:115, Notat, 2012)
   Last ned gratis Notatet belyser noen sentrale premisser for en eventuell framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud-området. Arbeidet omfatter også bearbeiding og bekrivelse av en beregningsmodell fra en tidligere NIBR-utredning ...
  • Universell utforming relatert til sosial og økonomisk bærekraft 

   Lillin Cathrine Knudtzon; Per Medby (NIBR-notat 2011:110, Notat, 2011)
   Last ned gratis Sosial bærekraft er et begrep som konkretiseres ulikt over tid og i ulike land.Universell utformingn er en kvalitet som i økende grad inngår i operasjonaliseringen av begrepet. Vi indikerer hvordan dette ...
  • Vestfold i dag - situasjon og utviklingstrekk 

   Vidar Vanberg; Kjetil Sørlie; Per Medby; Dag Juvkam; Frants Gundersen; Olaf Foss (NIBR-notat 2007:101, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet er et forprosjekt for Vestfold fylkeskommune. I notatet sammenstilles tabeller og indikatorer med sikte på å utvikle resonnementer og problemstillinger knyttet til enkelte sektorer og til samspillet ...